Notice: Undefined index: HTTP_CLIENT_IP in /home/mwcoders/domains/swar.szczecin.pl/public_html/wp-content/plugins/bulletproof-security/bulletproof-security.php on line 45

Notice: Undefined index: HTTP_FORWARDED in /home/mwcoders/domains/swar.szczecin.pl/public_html/wp-content/plugins/bulletproof-security/bulletproof-security.php on line 46

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/mwcoders/domains/swar.szczecin.pl/public_html/wp-content/plugins/bulletproof-security/bulletproof-security.php on line 47

Notice: Undefined index: HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP in /home/mwcoders/domains/swar.szczecin.pl/public_html/wp-content/plugins/bulletproof-security/bulletproof-security.php on line 48
Rekrutacja do SWAR |

Rekrutacja do grupy jest OTWARTA!

UWAGA! Grupa pracuje nad powołaniem stowarzyszenia! Wszystkie warunki opisane poniżej mogą się zmienić w trakcie rekrutacji, jeżeli wtedy powołane zostanie stowarzyszenie!

Aktualnie przed kandydatami stawiamy wymagania:
Obowiązkowe:
1. ukończone:
a) 18 lat, lub:
b) 16 lat, oraz przedstawiona zostanie pisemna zgoda OBOJGA rodziców/opiekunów prawnych;
2. bycie osobą niekaraną za przestępstwa umyślne (kandydat musi mieć możliwość przedstawienia zaświadczenia o niekaralności);
3. bycie osobą zdyscyplinowaną;
4. posiadanie podstawowej wiedzy na temat jednostek AT (nie tylko polskich);
5. bycie osobą świadomą z kosztami przeznaczonymi na sprzęt oraz specjalne szkolenia (mowa tu o sumach nie mniejszych niż 1500zł);
6. wykazywanie chęć do brania udziału w treningach oraz spotkaniach grupy;
7. posiadanie umiarkowanie dobrą sprawność fizyczną (w przypadku chorób przewlekłych lub stałych urazów, osoba ta jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie dowódcę grupy);
8. posiadanie pozytywnego charakteru i umiejętności asymilacji w grupie;
Opcjonalnie:
– posiadanie doświadczenia wyniesionego z bycia w innych grupach, najlepiej AT;

Jeżeli kandydat po pierwszym treningu zostanie zaakceptowany, oraz wyrazi chęć dołączenia do zespołu, zostanie poddany okresowi próbnemu trwającemu 3 miesiące (dla osób, które mają poniżej 17 lat, okres próbny trwa do dnia ukończenia 17 roku życia, nie krócej niż 3 miesiące).

W tym czasie kandydat jest zobowiązany do osiągnięcia frekwencji względnej na poziomie 75% w treningach przeznaczonych dla rekrutów. Ponadto, rekrut zostaje zobowiązany do zakupu czarnego umundurowania.

Na zakup czarnego umundurowania oraz butów, grupa wyznacza termin 7 dni przed ukończeniem okresu próbnego (w specjalnych przypadkach, istnieje możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejny 1 miesiąc).

Na zakup pełnego wyposażenia, grupa wyznacza 12 miesięczny termin od ukończenia okresu próbnego (w specjalnych przypadkach, istnieje możliwość wydłużenia okresu o kolejne 6 miesięcy)

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszej grupy, skontaktuj się z nami!

SWAR

Uwaga! Grupa ma charakter stylizacyjny jednostek AT, nie jest jednak grupą rekonstrukcyją SPAPu.

Grupa również nie jest żadnym pododdziałem Policji, zatem nie należy nas mylić z jakimikolwiek jednostkami Policji.

Grupa występując w filmach używa naszywek z napisem ,,POLICJA ANTYTERRORYSTYCZNA”.
Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.02.2015!

SWAR w Internecie


Partnerzy

TaktycznySzczecin.pl
Benito Film Sekcja Linowa
Whiskey Tango Foxtrot Airsoft Team      
            width=