FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań:


I. Kwestie wstępne


1. Czym się generalnie zajmujecie?
Dokładny zakres naszego działania jest opisany tutaj: https://swar.szczecin.pl/ogrupie/, oraz https://swar.szczecin.pl/poza-treningami/
Podsumowując, jeżeli szukasz grupy tylko na niedzielne strzelanki, poszukaj innej grupy.

2. Czy współpracujecie z jednostkami policji/wojska?
Nie, SWAR Szczecin nie współpracuje z w/w jednostkami. Grupa jest stricte stylizacją i ekipą ludzi interesujących się jednostkami AT.

3. Czy dostanę jakieś zaświadczenia odnośnie bycia na okresie próbnym/bycia w grupie?
Tak, grupa wydaje zaświadczenia rozpoczęcia okresu próbnego oraz przyjęcia do grupy. Zaświadczenia jednak nie mają żadnej mocy prawnej – mają one charakter czysto pamiątkowy.

4. Czy za bycie rekrutem/członkiem grupy pobierane są cykliczne opłaty?
Od 1.05.2019 – tak. Aktualnie pobierane są cykliczne składki miesięczne. Więcej informacji w punkcie 5.

5. Kiedy i jakie opłaty są pobierane?
Opłaty są pobierane za:
a) Członkostwo w grupie (cyklicznie co miesiąc):
– status członka grupy: 10,00PLN, lub
– status rekruta: 0,00PLN, lub
– status członka rezerwy: 5,00PLN
b) Jednorazowa opłata na koniec okresu próbnego.
– komplet naszywek – 55,00PLN + koszty wysyłki (5,00PLN do podziału na wszystkich zamawiających)
– (opcjonalne) koszulka grupowa – 45,00PLN
c) Opłaty za wyjazdy grupowe:
– Opłata za paliwo;
– Opłata za wzięcie udziału w treningu (jeżeli trening jest płatny);
– Opłata za benzynę/gaz/bilet środka transportu;

6. Na co przeznaczacie środki zebrane w ramach składek?
Grupa wspólnie decyduje, na co przeznaczyć środki zebrane w ramach składek. Finansujemy za ich pomocą utrzymanie strony internetowej, dopłacamy do wyjazdów (częściowo refundowany jest koszt paliwa lub biletów, opłat szkoleniowych itp). Również refundowany jest zakup lub wypożyczenie sprzętu treningowego (kulki, gaz, liny, tarcze strzeleckie itd). Istnieje możliwość również częściowej refundacji spotkań integracyjnych.

7. Otrzymałem datę pierwszego treningu, ale niestety z przyczyn osobistych nie mogę na nim być. Czy to mnie skreśla z okresu rekrutacyjnego?
Nie, jeżeli uprzedzi się o tym fakcie wcześniej. W takiej sytuacji grupa proponuje 3 terminy, z których taka osoba musi wybrać sobie jeden i na nim się zjawić. W przypadku nie pojawienia się na żadnym z tych terminów, grupa automatycznie odrzuca taką osobę z okresu rekrutacyjnego.

8. Ilu Was jest?
Aktualna lista członków grupy znajduje się tutaj: http://swar.szczecin.pl/sklad-grupy/

9. Jaka jest średnia wieku u Was?
Średnia wieku aktualnie wynosi 23-24 lata


II. Warunki przyjęcia do grupy


1. Nie mam 18 lat. Czy istnieje możliwość bycia w grupie?
Tak, przyjmujemy osoby powyżej 16 lat. Więcej informacji o warunkach przyjęcia do grupy można znaleźć pod tym linkiem: http://swar.szczecin.pl/rekrutacja-do-swar/. W wyjątkowych, naprawdę rzadkich sytuacjach po wyrażeniu na to zgody całości grupy, mogą zostać przyjęte młodsze osoby.

2. W wymaganiach wymieniona jest frekwencja względna. Co to znaczy i czym się różni od frekwencji bezwzględnej?
Frekwencja względna jest to procentowa ilość obecności na treningach, na których nie została wcześniej zgłoszona nieobecność spowodowana pracą czy wypadkami losowymi.
Przykład 1: w danym miesiącu były 4 treningi. Dany członek grupy/rekrut był obecny na 3 treningach, jeden usprawiedliwił. Frekwencja względna wyniesie 100%;
Przykład 2: w danym miesiącu były 4 treningi. Dany członek grupy/rekrut był obecny na 1 treningu, trzy usprawiedliwił. Frekwencja względna wyniesie 100%;
Przykład 3: w danym miesiącu były 4 treningi. Dany członek grupy/rekrut był obecny na 1 treningu, jeden usprawiedliwił, dwóch nie usprawiedliwił. Frekwencja względna wyniesie 33%;
Frekwencja bezwzględna jest to procentowa ilość obecności na wszystkich treningach, które się odbyły, niezależnie od usprawiedliwień.
Podsumowując, pod koniec miesiąca uwzględnia się frekwencję względną.

3. Chodzę na treningi, ale nie zawsze mogę być na akcjach grupowych. Czy to dyskwalifikuje mnie z grupy?
Jeżeli akcja grupy nie jest oznaczona jako ,,ważna”, wówczas obecność na niej może podnieść tylko frekwencję bezwzględną i względną. Nieobecność nic nie zmienia. Natomiast akcja grupy oznaczona jako „ważna” jest traktowana jak normalny trening i jest tak rozliczana na koniec miesiąca.

4. Otrzymałem kiedyś mandat. Czy to dyskwalifikuje mnie z grupy?
Nie. Po uzasadnienie patrz punkt 6.

5. Jestem osobą niekaraną, ale figuruję w kartotece Policji jako „osoba szczególnie niebezpieczna”. Czy to mnie dyskwalifikuje z grupy?
Nie. Po uzasadnienie patrz punkt 6.

6: Czym jest przestępstwo umyślne i o co chodzi z ,,Zaświadczeniem o Niekaralności”?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, skorzystamy tutaj z definicji zamieszczonej na portalu poradaprawna.pl:

,,Czyn zabroniony można popełnić z winy umyślnej lub winy nieumyślnej. Według art. 9§1 k.k. umyślne popełnienie czynu zabronionego zachodzi wtedy, gdy sprawca miał zamiar jego popełnienia. Zamiar ten może występować w dwóch formach: zamiaru bezpośredniego ( tzw. dolus directus) lub zamiaru ewentualnego (dolus ewentualis>). Zamiar bezpośredni zachodzi gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony, to znaczy obejmuje swoją świadomością wszystkie znamiona ( elementy ) tego czynu. Zamiar bezpośredni jest realizowany zarówno wtedy, gdy sprawca uświadamiając sobie że jego zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego, chce jego popełnienia jak i wtedy, gdy nie jest pewien czy zachowanie jego okaże się skuteczne, ale ten skutek chce spowodować- to znaczy daje sobie sprawę z nieuchronności pewnych skutków. W ramach zamiaru bezpośredniego prawo karne wyróżnia: – Zamiar bezpośredni nagły ( dolus directus repentinus)- w tym przypadku decyzja o popełnieniu czynu podejmowana jest w krótkim czasie, bez szczegółowych przemyśleń; – Zamiar bezpośredni przemyślany ( dolus directus praemeditatus )- powstaje w wyniku trwającego jakiś czas procesu decyzyjnego, często połączonego z tworzeniem planu popełnienia przestępstwa.”

Zaświadczeniem o niekaralności jest to dokument, który wystawia się osobom, które nie były wcześniej karane przez sąd na karę więzienia (nie ważne, czy w zawieszeniu, czy bezwzględnego). Osoby, które były karane przez sąd i nie mogą otrzymać tego dokumentu, nie mogą kandydować do grupy SWAR Szczecin. Wyjaśniając – mandat otrzymany przez sąd a także warunkowe zawieszenie postępowania nie wpływa na możliwość otrzymania zaświadczenia o niekaralności.

Jednocześnie, osoba figurująca w kartotece Policji jako ,,osoba szczególnie niebezpieczna” nie jest osobą karaną za przestępstwa umyślne, a jest jedynie wpisana ze względu na opanowane umiejętności (najczęściej wysoki poziom dowolnej sztuki walki). Zatem osoba taka jest osobą niekaraną i otrzyma zaświadczenie o niekaralności.

7. Gdzie można otrzymać zaświadczenie o niekaralności?
Zaświadczenie o niekaralności można otrzymać w każdym punkcie Krajowego Rejestru Karnego (w Szczecinie jest to Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym, ul, ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin). Drugą możliwością jest złożenie podania przez internet. Koszt otrzymania Zaświadczenia o Niekaralności wynosi 50,00PLN.


III. Sprzęt


1. Chcę zacząć z Wami trenować, ale nie mam sprzętu. Czy na czas treningów, zostanie mi wypożyczony sprzęt?
I tak i nie. Grupa na czas treningów może wypożyczyć jedynie replikę ASG. Reszta wyposażenia jest we własnym zakresie. W przypadku całkowitego braku sprzętu, na treningi wymagamy (do czasu kupienia wymaganego munduru i butów) wyposażenia z punktu poniżej.

2. Zgłosiłem/-am się na okres rekrutacyjny. Jaki sprzęt mam wziąć na pierwszy trening?
Grupa na pierwszy trening wymaga jedynie butów za kostkę, ubrań, których nie będzie żal w przypadku zniszczenia oraz (w przypadku posiadania) repliki ASG.

3. Ile pieniędzy muszę wydać na komplet sprzętu.
Zależy od potrzeb, od stanu danej części wyposażenia (nowe czy używane) oraz upodobań. Szacunkowo minimalny koszt całego wyposażenia to 1900PLN. Oczywiście, kwota ta może wzrosnąć lub nieznacznie zmaleć.

4. Czy grupa pomoże mi w wyborze sprzętu dla siebie?
Tak, grupa pomoże wybrać sprzęt. Grupa umożliwi także przetestowanie sprzętu, który jest na wyposażeniu grupy, a którym jest się zainteresowanym.

5. Jaki sprzęt grupa toleruje?
Komplet sprzętu opisany jest tutaj: http://swar.szczecin.pl/wyposazenie/


IV. Kwestie organizacyjne


1. Ile jest treningów tygodniowo?
Treningi są organizowane 2 razy w miesiącu: w 2 sobotę oraz 4 niedzielę miesiąca na godzinę 10:00. W niektórych, rzadkich sytuacjach, treningi organizowane są w pozostałe soboty i niedziele miesiąca, a także w Środy w godzinach wieczornych, lub w dni świąteczne.

2. Jestem osobą pracującą, więc nie zawsze będę mógł się zjawić na treningu. Czy to dyskwalifikuje mnie z grupy?
Nie. Jeżeli fakt konieczności bycia w pracy zostanie przekazany dowódcy grupy/organizatorowi treningu na dzień przed treningiem, grupa nie robi problemów; niezależnie, czy jest mowa o okresie rekrutacyjnym, czy o członkostwie w grupie.

3. Gdzie najczęściej trenujecie?
Trenujemy głównie w opuszczonych budynkach.

4. Ilu jest prowadzących treningi?
Trening może prowadzić każda osoba, która jest członkiem grupy i ma coś wartościowego do przekazania reszcie. Najczęściej jednak treningi są prowadzone przez 4 osoby.

5. Czy osoby prowadzące treningi mają jakieś doświadczenie z Wojska/Policji?
I tak i nie. Część osób prowadzących treningi ma doświadczenie wyniesione z Wojska lub Policji, natomiast część osób jest po różnego rodzaju szkoleniach z zakresu CQB i Pierwszej Pomocy.
Reszta osób ma wysoki staż w grupie i otrzymała pozwolenie na prowadzenie treningów od dowództwa ze względu na opanowane/posiadane umiejętności.

SWAR

Uwaga! Grupa ma charakter stylizacyjny jednostek AT, nie jest jednak grupą rekonstrukcyją SPAPu.

Grupa również nie jest żadnym pododdziałem Policji, zatem nie należy nas mylić z jakimikolwiek jednostkami Policji.

Grupa występując w filmach używa naszywek z napisem ,,POLICJA ANTYTERRORYSTYCZNA”.
Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.02.2015!

SWAR w Internecie


Partnerzy

TaktycznySzczecin.pl
Benito Film Sekcja Linowa
Whiskey Tango Foxtrot Airsoft Team
The Boars Airsoft